Skip to content

Update to use gitlab-ci-helpers and update deprecated Deployment apiVersion

Hogne Håskjold requested to merge update_deploy into master

@jornane Til info: vi oppdaterer deploy-script og får deploya på nytt med patcha CentOS 7.

Merge request reports