Frontend til eduLab. En enkel selvbetjeningsløsning for klasseromssett med lab-maskiner i public cloud.

  • Olav Morken's avatar
    Remove broken health checks · fab8c2a1
    Olav Morken authored
    The health check targets redirect to auth.dataporten.no, which we cannot handle in a health check. This patch simply removes the health checks for now.
    fab8c2a1
Name
Last commit
Last update
bin Loading commit data...
etc Loading commit data...
lib Loading commit data...
public Loading commit data...
views Loading commit data...
.Dockerignore Loading commit data...
.editorconfig Loading commit data...
.gitignore Loading commit data...
.gitlab-ci.yml Loading commit data...
Dockerfile Loading commit data...
README.md Loading commit data...
index.js Loading commit data...
package.json Loading commit data...