abstract_norwegian.tex 582 Bytes
Newer Older
yorn's avatar
yorn committed
1 2 3
\pagestyle{empty}
\renewcommand{\abstractname}{Sammendrag}
\begin{abstract}
yorn's avatar
yorn committed
4 5 6 7 8 9
\noindent Anomalideteksjon i nettrafikk i dag er stortsett basert på mengder trafikk.
Denne avhandlingen introduserer en ny algoritme SpreadRank,
 som vil detektere spredning i nettrafikk som et ekstra målepunkt for anomalideteksjon.
SpreadRank vil bruke flere gigabytes i NetFlow logg fra core-rutere i storskala grafprosessering for å beregne spredning.
Spredning er et nyttig verktøy for å undersøke hva slags rolle en datamaskin på nettet har og for å finne skadelig oppførsel.

yorn's avatar
yorn committed
10
\end{abstract}