README.md 823 Bytes
Newer Older
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
1 2
**Running rude/crude on measurement beacons**

3 4 5
Filer
etc/init.d/mp-rude - start/stop rude crude
etc/cron.d/mp-rude - cron to start/stop every day a noon
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
6

7 8 9 10
tools/rude-config-maker - make rude configs from rude-list.conf
tools/mp-ut.sh - script to roll out files
tools/mp-cmd - script to run commands on mp's
tools/udp-buf-check  - sjekk udp drops per prosess
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
11

12
rude-list.conf lists of rude/traceroute destinations
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
13 14 15
mp-list.txt list of nodes

roll out rude/crude to /usr/local/bin with debian packages.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

For distribuert utrulling av config

1. legg ut rude-list.conf til /etc/mp-rude
2. cd /etc/mp-rude
2. /usr/bin/rude-config-maker -target=`hostname -f` rude-list.conf
   som lager rude.conf og trace.conf

Normalt skal det hele restartes ved midnatt, men
man kan restarte rude manuelt, men da vil man faa hull i maaleserien