mp-web-bs.html 5.88 KB
Newer Older
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
1 2
<script>
var mp_url="https://kind.uninett.no/autoregister/utstyr_mp.json";
3
var mp_list=[];
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
4 5 6 7 8
function make_select( elm, url){
//  var html='<button id=traceroute onclick="traceroute( $(\'#tr_host\').val(), $(\'#tr_times\').val(), $(\'#tr_size\').val(), $(\'#tr_interval\').val() )">Trace route</button> to ';
   var html='';
// commented code is to produce a select_menu rather than jquery ui autocomplete
  html+= '<form name="traceroute_form" id="traceroute_form">';
9
  html+= '<select name="mp_opt" id="mp_opt" class="btn btn-basic btn-lg" onChange="top.location.href = this.form.mp_opt.options[this.form.mp_opt.selectedIndex].value;return false;">';
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
10 11 12 13 14 15
  html+= '<option value="">Velg Målepåle</option>';

  var items=[];
  var request=$.ajax( {url: url, type: 'GET', dataType: 'json', crossDomain: true } );
  request.done( function( mps){
//	console.log(mps);
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

	mps.sort( function(a, b) {
	  var textA = a.navn.toLowerCase();
	  var textB = b.navn.toLowerCase();

	  if (textA < textB) 
		return -1; 
	  if (textA > textB)
		return 1;
	  return 0; 
	});
	$.each(mps, function(mp) {
	  html+='<option value="http://' + mps[mp].navn + '">' + mps[mp].navn + '</option>';
	  mp_list.push(mps[mp].navn);
	});
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
31
	document.getElementById(elm).innerHTML += html + '</select></form>';
32
	$( "#mp_name" ).autocomplete({ source: mp_list });
33
//    $(#mp-name).select2();
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  });
  request.fail( function( jqXHR, status, error){
	  console.log('Listing beacons faild from '+ url + ' : ' + status + ', ' + error);
  });

/*  var rq=$.JSONget(url, function(data){console.log(data)});
  rq.fail( function( jqXHR, error){
	  console.log(error+ url);
  });
*/  
}
</script>

Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
47
<script>
48
$("#body-bs").prepend('<h1>Velkommen til målepålen ' + location.hostname + ' !</h1>');
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
49
</script>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
50 51 52 53 54 55 56 57

<p class="info">
Her kan du teste din egen nett-forbindelse eller forbindelsen mot resten av verden,
eller finne statistikk for kvalitet på nettet mellom målepålene.

Målepålene står typisk nært utgangen til UNINETT hos en institusjon og kjører tester 
seg i mellom over UNINETT og tilbyr også mulighet til å teste mot.

58 59 60
Se mer om <a class="btn btn-default" href="http://www.uninett.no/malepale">målepålene</a>.
(Merk at noen av tjenestene er lukket og krever innlogging.)</p>
</div>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
61

62
<div class="col-lg-12 gutter uninett-padded uninett-color-lightBlue"> 
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
63
 <h2>Tjenester mot denne målepålen</h2>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
64
 <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="/rute/">Nettvei</a> viser ruten trafikken tar fra målepålen mot deg.
65 66
<p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="/yt/">Yt</a> måler hvor fort du kan overføre data mellom deg og målepålen. Enkel og brukervennlig.
 <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="/iperf/">Iperf</a> måler ytelsen fra målepålen mot en annen målepåle eller maskin med Iperf. </p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
67
<!-- ok discontinued due to bad TCP
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
68
 <p><a href="/ndt/">NDT</a> (Network Diagnostic Tool) måler ytelsen fra din klient mot målepålen - Er mer teknisk. </p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
69
-->
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

<!--

 <p><a href="http://fou1:8000/">Pathdiag</a> diagnostiserer nettverkstilkoblingen mellom din maskin og målepålen.</p> <p><a href="#">Pathload</a> estimerer tilgjengelig båndbredde fra målepålen og til destinasjonen du spesifiserer.</p>

-->
80
</div>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
81

82 83 84 85 86 87
<div class="col-lg-12 gutter uninett-padded uninett-color-lightGreen"> 
<p> <h2>Felles statistikker og andre målepåler</h2>

<p><table><tr><td><b><a class="btn btn-primary btn-lg" href=https://drift.uninett.no/kart/malepale>Se kart</a></b> over andre målepåler eller

 <td><span id=tr_button><div id=busy><img src=images/ajax-loader.gif></span>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
88
		<script>make_select( 'tr_button', mp_url );$("#busy").hide();</script>
89 90 91 92 93 94

  <td> eller tast<td><form name="mp_form" id="mp_form" onsubmit="top.location.href = 'http://'+document.mp_form.mp_name.value;return false;">
  <input id="mp_name" value="" placeholder="målepåle" title="Automatisk utfylling av målepålenavn"></input>
  </form><td>(Enter)
</table>
</p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
95 96 97
		<!--   <div id=busy><img src=ajax-loader.gif> Traceing route - please wait at least 'times*(1+every)' seconds.
			 </div> -->

98
 <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="http://mping.uninett.no">MPing</a> måler og presenterer toveis rundreisetider og pakketap mellom et konfigurerbart sett av maskiner.</p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
99 100 101102
 <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="http://testnett.uninett.no/matrix/">Multicast Beacon</a> baserer seg på multicast. Alle målepålene sender regelmessig pakker inn mot en felles multicastgruppe. Alle vil da også motta slike pakker fra alle andre. De registrerer tidsforsinkelsen og eventuelt tap av pakker. Resultatet av alle målingene blir presentert i en relativt oversiktlig matrise. Siden målingene baserer seg på multicast er den også egnet til å avdekke eventuelle multicast-problemer i forskningsnettet.</p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
103 104 105 106 107 108 109


<!--
 <p><a href="#">ssmping</a> måler konnektiviteten til en fritt valgt målepåle. Du kan velge mellom å kjøre ssmping (Source-Specific Multicast Ping) og asmping (Any Source Multicast Ping).</p>
 <p><a href="#">NEMU</a> analyserer trafikken som passerer målekortet med den hensikt å avdekke pågående polymorfe virusangrep. NEMU gjør dette ved å eksekvere hver transaksjon som om det var kjørbar kode, og se etter gjenkjennbar oppførse fra polymorf viruskode.</p>
-->

Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
110
<!--
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
111 112
 <p><a href="#">Appmon</a> analyserer trafikken som passerer målekortet og klassifiserer trafikk applikasjonsvis. Appmon er også i stand til å klassifisere applikasjoner som bruker varierende TCP/UDP-portnumre, og er i så måte overlegen netflow. Dataene er tilgjengelig via Stager, da avgrenset til de data du er autorisert til å se (eks. din målepåle).</p>
<p><a href="http://www.codefromthe70s.org/traceroute.aspx" target=traceroutev>Nettvei på kart</a> Viser på kart hvor ip-adressene langs ruten til målet er.
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
113
-->
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
114 115 116
</p>

<p>
117
<a class="btn btn-primary btn-lg" href=https://www.uninett.no/malepale-detaljer>Tilbake</a> til detaljert informasjon om UNINETTs målepåler.
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
118
</p>
119

Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
120 121
</div>