mp-web-bs.html 4.23 KB
Newer Older
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
1

Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
2
<script>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
3
$("#body-bs").prepend('<h2>Velkommen til målepålen ' + location.hostname + ' !</h2>');
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
4
</script>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
5 6 7 8 9 10 11 12

<p class="info">
Her kan du teste din egen nett-forbindelse eller forbindelsen mot resten av verden,
eller finne statistikk for kvalitet på nettet mellom målepålene.

Målepålene står typisk nært utgangen til UNINETT hos en institusjon og kjører tester 
seg i mellom over UNINETT og tilbyr også mulighet til å teste mot.

13 14 15
Se mer om <a class="btn btn-default" href="http://www.uninett.no/malepale">målepålene</a>.
(Merk at noen av tjenestene er lukket og krever innlogging.)</p>
</div>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
16

17
<div class="col-lg-12 gutter uninett-padded uninett-color-lightBlue"> 
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
18
 <h3>Tjenester mot denne målepålen</h3>
19 20 21
 <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="base/rute/">Rute</a> viser ruten trafikken tar fra målepålen mot deg.
<p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="base/yt/">Yt</a> måler hvor fort du kan overføre data mellom deg og målepålen. Enkel og brukervennlig.
 <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="base/iperf/">Iperf</a> måler ytelsen fra målepålen mot en annen målepåle eller maskin med Iperf. </p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
22
<!-- ok discontinued due to bad TCP
23
 <p><a href="base/ndt/">NDT</a> (Network Diagnostic Tool) måler ytelsen fra din klient mot målepålen - Er mer teknisk. </p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
24
-->
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

<!--

 <p><a href="http://fou1:8000/">Pathdiag</a> diagnostiserer nettverkstilkoblingen mellom din maskin og målepålen.</p> <p><a href="#">Pathload</a> estimerer tilgjengelig båndbredde fra målepålen og til destinasjonen du spesifiserer.</p>

-->
35
</div>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
36

37
<div class="col-lg-12 gutter uninett-padded uninett-color-lightGreen"> 
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
38
<p> <h3>Felles statistikker og andre målepåler</h3>
39 40 41 42

<p><table><tr><td><b><a class="btn btn-primary btn-lg" href=https://drift.uninett.no/kart/malepale>Se kart</a></b> over andre målepåler eller

 <td><span id=tr_button><div id=busy><img src=images/ajax-loader.gif></span>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
43
		<script>make_select( 'tr_button', mp_url );$("#busy").hide();</script>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
44
<!--
45 46 47
  <td> eller tast<td><form name="mp_form" id="mp_form" onsubmit="top.location.href = 'http://'+document.mp_form.mp_name.value;return false;">
  <input id="mp_name" value="" placeholder="målepåle" title="Automatisk utfylling av målepålenavn"></input>
  </form><td>(Enter)
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
48
-->
49 50
</table>
</p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
51 52 53
		<!--   <div id=busy><img src=ajax-loader.gif> Traceing route - please wait at least 'times*(1+every)' seconds.
			 </div> -->

54
 <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="http://mping.uninett.no">MPing</a> måler og presenterer toveis rundreisetider og pakketap mellom et konfigurerbart sett av maskiner.</p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
55 56 5758
 <p><a class="btn btn-primary btn-lg" href="http://testnett.uninett.no/matrix/">Multicast Beacon</a> baserer seg på multicast. Alle målepålene sender regelmessig pakker inn mot en felles multicastgruppe. Alle vil da også motta slike pakker fra alle andre. De registrerer tidsforsinkelsen og eventuelt tap av pakker. Resultatet av alle målingene blir presentert i en relativt oversiktlig matrise. Siden målingene baserer seg på multicast er den også egnet til å avdekke eventuelle multicast-problemer i forskningsnettet.</p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
59 60 61 62 63 64 65


<!--
 <p><a href="#">ssmping</a> måler konnektiviteten til en fritt valgt målepåle. Du kan velge mellom å kjøre ssmping (Source-Specific Multicast Ping) og asmping (Any Source Multicast Ping).</p>
 <p><a href="#">NEMU</a> analyserer trafikken som passerer målekortet med den hensikt å avdekke pågående polymorfe virusangrep. NEMU gjør dette ved å eksekvere hver transaksjon som om det var kjørbar kode, og se etter gjenkjennbar oppførse fra polymorf viruskode.</p>
-->

Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
66
<!--
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
67 68
 <p><a href="#">Appmon</a> analyserer trafikken som passerer målekortet og klassifiserer trafikk applikasjonsvis. Appmon er også i stand til å klassifisere applikasjoner som bruker varierende TCP/UDP-portnumre, og er i så måte overlegen netflow. Dataene er tilgjengelig via Stager, da avgrenset til de data du er autorisert til å se (eks. din målepåle).</p>
<p><a href="http://www.codefromthe70s.org/traceroute.aspx" target=traceroutev>Nettvei på kart</a> Viser på kart hvor ip-adressene langs ruten til målet er.
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
69
-->
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
70 71 72
</p>

<p>
73
<a class="btn btn-primary btn-lg" href=https://www.uninett.no/malepale-detaljer>Tilbake</a> til detaljert informasjon om UNINETTs målepåler.
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
74
</p>
75

Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
76 77
</div>