Commit 579d79de authored by Olav Kvittem's avatar Olav Kvittem

reporting my host and protocol i iperf and traceroute

parent 48516e7e
...@@ -46,7 +46,7 @@ function iperf(direction, host, nobs, interval, parallel, port,ipprot){ ...@@ -46,7 +46,7 @@ function iperf(direction, host, nobs, interval, parallel, port,ipprot){
console.log(url); console.log(url);
var bytes=[], thru=[]; series=[]; var bytes=[], thru=[]; series=[];
x_name=[document.location.host]; x_name=[document.location.host];
var title='Bandwidth report ' + direction + ' ' + host + ' at ' + new Date().toLocaleTimeString(); var title='Bandwidth report ' + direction + ' ' + host + ' using ' + ipprot + ' at ' + new Date().toLocaleTimeString();
// var UWAP = require("/_/js/require.js"); // var UWAP = require("/_/js/require.js");
var request = $.ajax( { url: url, dataType: 'json', timeout: (nobs+2)*1000, // in ms need +2 sec for iperf var request = $.ajax( { url: url, dataType: 'json', timeout: (nobs+2)*1000, // in ms need +2 sec for iperf
...@@ -147,7 +147,7 @@ function iperf(direction, host, nobs, interval, parallel, port,ipprot){ ...@@ -147,7 +147,7 @@ function iperf(direction, host, nobs, interval, parallel, port,ipprot){
series.push( {name: 'Average', data: [ [0, thru_avg] , [xtime, thru_avg] ]} ); series.push( {name: 'Average', data: [ [0, thru_avg] , [xtime, thru_avg] ]} );
/* { name: 'Data', data: bytes, type: 'line'} */ /* { name: 'Data', data: bytes, type: 'line'} */
tegn_graf('graf', 'Bandwidth graph', $('#direction').val() + ' ' + $('#tr_host').val() + ' at ' + new Date().toLocaleTimeString(), series, '', graf_no++, tegn_graf('graf', 'Bandwidth graph', $('#direction').val() + ' ' + $('#tr_host').val() + ' using ' + ipprot + ' at ' + new Date().toLocaleTimeString(), series, '', graf_no++,
$('#tracetablecontainer').width()); $('#tracetablecontainer').width());
$('#traces').tabs({ active:0}); $('#traces').tabs({ active:0});
// $('#traces').show(); // $('#traces').show();
......
[{}] [{"nettinstallasjon":"teknobyen","serienummer":"S4M01155","opprettet_av":"Grete Duna","type":"tjenermaskin","id":2050049,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"teknobyen-mp.uninett.no"},{"nettinstallasjon":"elverum","serienummer":"S4M01162","opprettet_av":"Grete Duna","type":"tjenermaskin","id":2052222,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"elverum-mp.hihm.no"},{"nettinstallasjon":"porsgrunn","serienummer":"7KGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779199,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"porsgrunn-mp.hit.no"},{"nettinstallasjon":"as","serienummer":"S4M01149","opprettet_av":"Grete Duna","type":"tjenermaskin","id":2052956,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"as-mp.nmbu.no"},{"nettinstallasjon":"forde","serienummer":"CHGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779173,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"forde-mp.hisf.no"},{"nettinstallasjon":"haugesund","serienummer":"5RGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779187,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"haugesund-mp.hsh.no"},{"nettinstallasjon":"stord","serienummer":"4DGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779196,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"stord-mp.hsh.no"},{"nettinstallasjon":"alesund","serienummer":"4KGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779172,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"alesund-mp.hials.no"},{"nettinstallasjon":"molde","serienummer":"8PGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779181,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"molde-mp.himolde.no"},{"nettinstallasjon":"fredrikstad","serienummer":"5JGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779189,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"fredrikstad-mp.hiof.no"},{"nettinstallasjon":"grimstad","serienummer":"5HGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779191,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"grimstad-mp.uia.no"},{"nettinstallasjon":"alta","serienummer":"BJGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779165,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"alta-mp.uit.no"},{"nettinstallasjon":"uninett","serienummer":"JHGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779192,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"bo-mp.hit.no"},{"nettinstallasjon":"hamar","serienummer":"HGGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779185,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"hamar-mp.hihm.no"},{"nettinstallasjon":"drammen","serienummer":"3FGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779186,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"drammen-mp.hibu.no"},{"nettinstallasjon":"gjovik","serienummer":"FMGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1817406,"sist_endret_av":"Jon Kåre Hellan","navn":"gjovik-mp.hig.no"},{"nettinstallasjon":"bergen","serienummer":"DRGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779171,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"bergen-mp.uib.no"},{"nettinstallasjon":"halden","serienummer":"6NGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779190,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"halden-mp.hiof.no"},{"nettinstallasjon":"nyal-amsterdam","serienummer":"8CGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779201,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"nyalesund-mp.uninett.no"},{"nettinstallasjon":"harstad","serienummer":"3LGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779188,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"harstad-mp.hih.no"},{"nettinstallasjon":"kristiansand","serienummer":"DKGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779184,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"kristiansand-mp.uia.no"},{"nettinstallasjon":"kjeller","serienummer":"JNGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1810693,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"kunnskapsv-mp.hioa.no"},{"nettinstallasjon":"lillehammer","serienummer":"2QGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779183,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"lillehammer-mp.hil.no"},{"nettinstallasjon":"narvik","serienummer":"JLGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779182,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"narvik-mp.hin.no"},{"nettinstallasjon":"nesna","serienummer":"HJGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779180,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"nesna-mp.hinesna.no"},{"nettinstallasjon":"ntnuhoved","serienummer":"9LGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779179,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"ntnu-mp.ntnu.no"},{"nettinstallasjon":"uio","serienummer":"4JGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779202,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"oslo-mp.uio.no"},{"nettinstallasjon":"pil32","serienummer":"8GGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779200,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"pil32-mp.hioa.no"},{"nettinstallasjon":"sogndal","serienummer":"8JGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779203,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"sogndal-mp.hisf.no"},{"nettinstallasjon":"stavanger","serienummer":"7JGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779198,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"stavanger-mp.uis.no"},{"nettinstallasjon":"steinkjer","serienummer":"DJGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779197,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"steinkjer-mp.hint.no"},{"nettinstallasjon":"svalbard","serienummer":"6JGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779195,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"svalbard-mp.unis.no"},{"nettinstallasjon":"tromso","serienummer":"9JGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779193,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"tromso-mp.uit.no"},{"nettinstallasjon":"volda","serienummer":"CQGXMW1","opprettet_av":null,"type":"tjenermaskin","id":1779194,"sist_endret_av":"Grete Duna","navn":"volda-mp.hivolda.no"}]
...@@ -57,10 +57,12 @@ function traceroute(host, nobs, psize, interval, ipprot){ ...@@ -57,10 +57,12 @@ function traceroute(host, nobs, psize, interval, ipprot){
$("#busy").hide(); $("#busy").hide();
} else { // normally ok data } else { // normally ok data
// row 0 is date and row 1 contains headers // row 0 is date and row 1 contains headers
var remote_host = $('#tr_host').val();
$.each(mtr_rows, function(tr) { $.each(mtr_rows, function(tr) {
if (tr == 0){ // header line if (tr == 0){ // header line
html+='<caption>Route report at ' + mtr_rows[tr][1] + '</caption><thead>'; if ( remote_host == "" ) remote_host=mtr_rows[tr][2];
} else { html+='<caption>Route report at ' + mtr_rows[tr][1] + '<br>To ' + remote_host + ' using ' + ipprot + '</caption><thead>';
} else {
if (tr == 2){ html+= '</thead><tbody>'}; if (tr == 2){ html+= '</thead><tbody>'};
html+='<tr>'; html+='<tr>';
$.each(mtr_rows[tr], function(td) { $.each(mtr_rows[tr], function(td) {
...@@ -100,7 +102,7 @@ function traceroute(host, nobs, psize, interval, ipprot){ ...@@ -100,7 +102,7 @@ function traceroute(host, nobs, psize, interval, ipprot){
{ name: 'Best', data: best, type: 'scatter'}, { name: 'Best', data: best, type: 'scatter'},
{ name: 'Loss', data: loss, type: 'scatter', yAxis: 1}, { name: 'Loss', data: loss, type: 'scatter', yAxis: 1},
]; ];
tegn_graf('graf', 'Latency graph ', 'To ' + $('#tr_host').val() + tegn_graf('graf', 'Latency graph ', 'To ' + remote_host + ' using ' + ipprot +
' at ' + new Date().toLocaleTimeString(), series, '', graf_no++, ' at ' + new Date().toLocaleTimeString(), series, '', graf_no++,
$('#tracetablecontainer').width()); $('#tracetablecontainer').width());
$('#traces').tabs( "enable", 0); $('#traces').tabs( "enable", 0);
......
...@@ -65,7 +65,7 @@ if ( $q->http('HTTP_X_TOKEN') ne "virre-virre-vapp"){ ...@@ -65,7 +65,7 @@ if ( $q->http('HTTP_X_TOKEN') ne "virre-virre-vapp"){
foreach ( split(/\n/, $mtr) ){ foreach ( split(/\n/, $mtr) ){
if (/^(Start): (.*)/){ # header line if (/^(Start): (.*)/){ # header line
push( @mtr, [$1, $2]); push( @mtr, [$1, $2, $q->remote_host]);
} else { } else {
s/^\s+//; # leading blanks s/^\s+//; # leading blanks
@F = split( /\s+/ ); @F = split( /\s+/ );
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment