Her kan du teste din egen nett-forbindelse eller forbindelsen mot resten av verden, eller finne statistikk for kvalitet på nettet mellom målepålene. Målepålene står typisk nært utgangen til UNINETT hos en institusjon og kjører tester seg i mellom over UNINETT og tilbyr også mulighet til å teste mot. Se mer om målepålene. (Merk at noen av tjenestene er lukket og krever innlogging.)

Tjenester mot denne målepålen

Rute viser ruten trafikken tar fra målepålen mot deg.

Yt måler hvor fort du kan overføre data mellom deg og målepålen. Enkel og brukervennlig.

Iperf måler ytelsen fra målepålen mot en annen målepåle eller maskin med Iperf.

Felles statistikker og andre målepåler

Se kart over andre målepåler eller

MPing måler og presenterer toveis rundreisetider og pakketap mellom et konfigurerbart sett av maskiner.

Multicast Beacon baserer seg på multicast. Alle målepålene sender regelmessig pakker inn mot en felles multicastgruppe. Alle vil da også motta slike pakker fra alle andre. De registrerer tidsforsinkelsen og eventuelt tap av pakker. Resultatet av alle målingene blir presentert i en relativt oversiktlig matrise. Siden målingene baserer seg på multicast er den også egnet til å avdekke eventuelle multicast-problemer i forskningsnettet.

Tilbake til detaljert informasjon om UNINETTs målepåler.