Commit a6d2c794 authored by Olav Kvittem's avatar Olav Kvittem

/ndt lagt til

parent a3ae19cc
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="no">
<head>
<title>Målepåle: gibbon.uninett.no</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="no" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/style/mp-style.css" />
......@@ -55,16 +54,12 @@ function make_select( elm, url){
<li><a href="/">Oversikt</a></li>
<li><a href="/yt">Yt</a></li>
<li><a href="/nettvei">Nettvei</a></li>
<li><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no:7123">NDT</a></li>
<li id=ndthost></li>
<script>$("#ndthost").html('<a href="http://' + document.location.hostname + '/ndt/">NDT</a>');</script>
<li><a href="http://mping.uninett.no/">MPing</a></li>
<li><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no/matrix">Multicast beacon</a></li>
<li id=dbeacon></li>
<script>$("#dbeacon").html('<a href="http://' + document.location.hostname + '/matrix">Multicast beacon</a>');</script>
<li><a href="/appmon">AppMon</a></li>
<!--
<li><a href="http://fou1:8000/">Pathdiag</a></li>
<li><a href="/pathload">Pathload</a></li>
<li><a href="/pathdiag">Pathdiag</a></li>
<li><a href="/ssmping-lg">SSMPing Looking Glass</a></li>
-->
</ul>
<td>
</table>
......
tcpbw100.html
\ No newline at end of file
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html lang="no">
<head>
<title>UNINETT: NDT-tjener</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/png">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/style/mp-style.css" />
<!-- -->
<style type="text/css">
@import url("/stil.css");
</style>
<link rel="author" href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#106;&#111;&#110;&#46;&#107;&#97;&#114;&#101;&#46;&#104;&#101;&#108;&#108;&#97;&#110;&#64;&#117;&#110;&#105;&#110;&#101;&#116;&#116;&#46;&#110;&#111;">
</head>
<body>
<ul id="menu">
<li><a href="/">Oversikt</a></li>
<li><a href="/yt">Yt</a></li>
<li><a href="/nettvei">Nettvei</a></li>
<li id=ndthost></li>
<script>document.getElementById("ndthost").innerHTML='<a href="http://' + document.location.hostname + '/ndt/>NDT</a>';</script>
<li><a href="http://mping.uninett.no/">MPing</a></li>
<li id=dbeacon></li>
<script>document.getElementById("dbeacon").innerHTML='<a href="http://' + document.location.hostname + '/matrix">Multicast beacon</a>';</script>
<li><a href="/appmon">AppMon</a></li>
</ul>
<div id=logo>
<a href=http://uninett.no><img src="/images/UNINETT_logo_t.png" alt="uninettlogo" /></a>
</div>
<div class="kropp">
<!-- <h1>UNINETT: NDT-tjener</h1> -->
<h2> UNINETT M&aring;lep&aring;le Network Diagnostic Tool (NDT) </h2>
<span id=sted></span>
<script>document.getElementById("sted").innerHTML=' <b>Denne tjeneren st&aring;r i ' + document.location.hostname + '</b>';</script>
<br><font size=-1>
Denne nettsiden kan brukes til &aring; teste ytelse og p&aring;litelighet av
nett-tilknytningen til din datamaskin. Dette gj&oslash;r den ved
&aring; sende en kortvarig skur av data mellom din datamaskin og
NDT-tjeneren. M&aring;lingene finner:
<li>Langsomste lenke i veien ende til ende (fra oppringt modem til
10Gbps Ethernet).
<li>Om Ethernet er full eller halv dupleks.
<li>Om overbelastning i nettet begrenser dataraten ende til ende.</li>
<br>
Den kan ogs&aring; oppdage to alvorlige feiltilstander:
<li>Dupleksitetsfeil.
<li>Pakketap p&aring; grunn av defekte kabler.
</font>
<br>En test tar omtrent 20 sekunder. Klikk p&aring; "start" for
&aring; begynne.
<!-- this applet will email results to the person specified by the
param parameters. The 'H' value is the hostname, the 'U' value
is the username. The 'subject' line overwrites the default message
built into the java program. -->
<table align=left><tr><td>
<applet code=Tcpbw100.class ARCHIVE="Tcpbw100.jar"
width=600 height=250>
<PARAM NAME="language" VALUE="nb">
<PARAM NAME="country" VALUE="NO">
<PARAM NAME="disableOptions" VALUE="yes">
<PARAM NAME="H" VALUE="uninett.no">
<PARAM NAME="U" VALUE="jon.kare.hellan">
<PARAM NAME="subject" VALUE="Feilrapport fra NDT p&aring; #HOST]">
</applet>
</td></tr>
<tr><td>
<br>
<a
href="mailto:jon.kare.hellan@uninett.no?subject=Feilrapport%20fra%20NDT%20p=%3Fiso-8859-1%3Fq%3F=E5%3F=%20#HOST&amp;body=Navn:%20%20%0aEpost:%20%20%0aMaskinnavn:%20%20%0a%0aLim%20inn%20teksten%20fra%20%27Statistikk%27-vinduet%20her:%0a%0a%0aLim%20inn%20teksten%20fra%20%27Detaljer%27-vinduet%20her:%0a%0a%0aKommentarer:%0a">Meld fra om problemer</a> <font size=-1> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bruk "Ctrl-C"
for &aring; kopiere data til clipboard og lim s&aring; inn i epostmeldingen. </font>
</td></tr>
</table>
<hr size=3 width=99% noshade>
<br>
<p>NDT gj&oslash;r 2 TCP ytelsestester mellom din datamaskin og
tjeneren. F&oslash;rst str&oslash;mmer data i 10 sekunder fra din
datamaskin til tjeneren, deretter str&oslash;mmer data i nye 10
sekunder i motsatt retning. En linuxkjerne med modifikasjoner fra <a
href=http://www.web100.org>Web100</a> samler inn detaljert statistikk
om disse TCP-str&oslash;mmene. Tjeneren analyserer s&aring; disse
dataene for &aring; finn ut hvorfor forbindelsen fikk den ytelsen som
ble m&aring;lt.
<p>
<h3> Hvordan forst&aring; resultatene. </h3>
<p>Denne nettsiden er beregnet p&aring; b&aring;de vanlige brukere og
spesialister p&aring; nettverk. Dette avsnittet forutsetter imidlertid
en del kunnskaper om nettverk. Brukere som ikke har dette selv,
kan sikkert f&aring; hjelp av sine nettverksansvarlige.</p>
<p>
Ytelsen (dataraten) for en forbindelse er blant annet avhengig av:
<ul>
<li> Hvor mye bufferplass som er satt av i datamaskinene i begge
ender. For lite bufferplass kan begrense ytelsen.
<li> Pakketap, som kan skyldes overbelastning av nettet eller feil.
<li> Pakkest&oslash;rrelse. Denne er av historiske grunner vanligvis
begrenset til 1500 byte.
<li> Rundreisetid mellom maskinene. Jo kortere rundreisetid,
jo bedre ytelse.
</ul>
Hvis du f&aring;r beskjed om at bufferplass p&aring; din maskin
begrenser ytelsen, kan du lese
<a href="http://www.psc.edu/networking/perf_tune.html">her</a> om
hvordan du justerer bufferplassen.
<p>
Hvis det skjer mange retansmisjoner m&aring; instillingene for
dupleksitet og
nettverkshastighet p&aring; din datamaskin og den svitsjen den er
knyttet til kontrolleres. Uvanlig lange rundreisetider (over 1 s)
skyldes vanligvis at en ruter eller svitsj i nettet er overbelastet
slik at det blr lange k&oslash;er.
<h3>Mer om NDT</h3>
<p>
<a href="http://e2epi.internet2.edu/ndt/">Network Diagnostic Tool</a>,
som tjeneren heter p&aring;
originalspr&aring;ket, er utviklet av <a
href="http://www.internet2.edu/">Internet2</a>, forskningsnettet i
USA.
<p>
<h3><a href="https://drift.uninett.no/kart/malepale/norge.html">
Tilbake til UNINETT m&aring;lep&aring;ler</a></h3>
</div>
<table summary="Layout-tabell" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody><tr valign="middle">
<td class="invers" align="left"><small><a class="invers" href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#106;&#111;&#110;&#46;&#107;&#97;&#114;&#101;&#46;&#104;&#101;&#108;&#108;&#97;&#110;&#64;&#117;&#110;&#105;&#110;&#101;&#116;&#116;&#46;&#110;&#111;">&#106;&#111;&#110;&#46;&#107;&#97;&#114;&#101;&#46;&#104;&#101;&#108;&#108;&#97;&#110;&#64;&#117;&#110;&#105;&#110;&#101;&#116;&#116;&#46;&#110;&#111;</a></small></td>
<td class="invers" align="right"><small><b class="invers">2009-12-09</b></small></td>
</tr></tbody></table>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html lang="no">
<head>
<title>UNINETT: NDT-tjener</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/png">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/style/mp-style.css" />
<!-- -->
<style type="text/css">
@import url("/stil.css");
</style>
<link rel="author" href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#106;&#111;&#110;&#46;&#107;&#97;&#114;&#101;&#46;&#104;&#101;&#108;&#108;&#97;&#110;&#64;&#117;&#110;&#105;&#110;&#101;&#116;&#116;&#46;&#110;&#111;">
</head>
<body bgcolor="white" text="black" >
<ul id="menu">
<li><a href="/">Oversikt</a></li>
<li><a href="/yt">Yt</a></li>
<li><a href="/nettvei">Nettvei</a></li>
<li id=ndthost></li>
<script>document.getElementById("ndthost").html='<a href="http://' + document.location.hostname + ':7123">NDT</a>';</script>
<li><a href="http://mping.uninett.no/">MPing</a></li>
<li id=dbeacon></li>
<script>document.getElementById("dbeacon").html='<a href="http://' + document.location.hostname + '/matrix">Multicast beacon</a>';</script>
<li><a href="/appmon">AppMon</a></li>
</ul>
<div id=logo>
<a href=http://uninett.no><img src="/images/UNINETT_logo_t.png" alt="uninettlogo" /></a>
</div>
<div class="kropp">
<!-- <h1>UNINETT: NDT-tjener</h1> -->
<h2> UNINETT M&aring;lep&aring;le Network Diagnostic Tool (NDT) </h2>
<span id=sted></span>
<script>document.getElementById("sted").html=' <b>Denne tjeneren st&aring;r i ' + document.location.hostname + '</b>';</script>
<br><font size=-1>
Denne nettsiden kan brukes til &aring; teste ytelse og p&aring;litelighet av
nett-tilknytningen til din datamaskin. Dette gj&oslash;r den ved
&aring; sende en kortvarig skur av data mellom din datamaskin og
NDT-tjeneren. M&aring;lingene finner:
<li>Langsomste lenke i veien ende til ende (fra oppringt modem til
10Gbps Ethernet).
<li>Om Ethernet er full eller halv dupleks.
<li>Om overbelastning i nettet begrenser dataraten ende til ende.</li>
<br>
Den kan ogs&aring; oppdage to alvorlige feiltilstander:
<li>Dupleksitetsfeil.
<li>Pakketap p&aring; grunn av defekte kabler.
</font>
<br>En test tar omtrent 20 sekunder. Klikk p&aring; "start" for
&aring; begynne.
<!-- this applet will email results to the person specified by the
param parameters. The 'H' value is the hostname, the 'U' value
is the username. The 'subject' line overwrites the default message
built into the java program. -->
<table align=left><tr><td>
<applet code=Tcpbw100.class ARCHIVE="Tcpbw100.jar"
width=600 height=250>
<PARAM NAME="language" VALUE="nb">
<PARAM NAME="country" VALUE="NO">
<PARAM NAME="disableOptions" VALUE="yes">
<PARAM NAME="H" VALUE="uninett.no">
<PARAM NAME="U" VALUE="jon.kare.hellan">
<PARAM NAME="subject" VALUE="Feilrapport fra NDT p&aring; #HOST]">
</applet>
</td></tr>
<tr><td>
<br>
<a
href="mailto:jon.kare.hellan@uninett.no?subject=Feilrapport%20fra%20NDT%20p=%3Fiso-8859-1%3Fq%3F=E5%3F=%20#HOST&amp;body=Navn:%20%20%0aEpost:%20%20%0aMaskinnavn:%20%20%0a%0aLim%20inn%20teksten%20fra%20%27Statistikk%27-vinduet%20her:%0a%0a%0aLim%20inn%20teksten%20fra%20%27Detaljer%27-vinduet%20her:%0a%0a%0aKommentarer:%0a">Meld fra om problemer</a> <font size=-1> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bruk "Ctrl-C"
for &aring; kopiere data til clipboard og lim s&aring; inn i epostmeldingen. </font>
</td></tr>
</table>
<hr size=3 width=99% noshade>
<br>
<p>NDT gj&oslash;r 2 TCP ytelsestester mellom din datamaskin og
tjeneren. F&oslash;rst str&oslash;mmer data i 10 sekunder fra din
datamaskin til tjeneren, deretter str&oslash;mmer data i nye 10
sekunder i motsatt retning. En linuxkjerne med modifikasjoner fra <a
href=http://www.web100.org>Web100</a> samler inn detaljert statistikk
om disse TCP-str&oslash;mmene. Tjeneren analyserer s&aring; disse
dataene for &aring; finn ut hvorfor forbindelsen fikk den ytelsen som
ble m&aring;lt.
<p>
<h3> Hvordan forst&aring; resultatene. </h3>
<p>Denne nettsiden er beregnet p&aring; b&aring;de vanlige brukere og
spesialister p&aring; nettverk. Dette avsnittet forutsetter imidlertid
en del kunnskaper om nettverk. Brukere som ikke har dette selv,
kan sikkert f&aring; hjelp av sine nettverksansvarlige.</p>
<p>
Ytelsen (dataraten) for en forbindelse er blant annet avhengig av:
<ul>
<li> Hvor mye bufferplass som er satt av i datamaskinene i begge
ender. For lite bufferplass kan begrense ytelsen.
<li> Pakketap, som kan skyldes overbelastning av nettet eller feil.
<li> Pakkest&oslash;rrelse. Denne er av historiske grunner vanligvis
begrenset til 1500 byte.
<li> Rundreisetid mellom maskinene. Jo kortere rundreisetid,
jo bedre ytelse.
</ul>
Hvis du f&aring;r beskjed om at bufferplass p&aring; din maskin
begrenser ytelsen, kan du lese
<a href="http://www.psc.edu/networking/perf_tune.html">her</a> om
hvordan du justerer bufferplassen.
<p>
Hvis det skjer mange retansmisjoner m&aring; instillingene for
dupleksitet og
nettverkshastighet p&aring; din datamaskin og den svitsjen den er
knyttet til kontrolleres. Uvanlig lange rundreisetider (over 1 s)
skyldes vanligvis at en ruter eller svitsj i nettet er overbelastet
slik at det blr lange k&oslash;er.
<h3>Mer om NDT</h3>
<p>
<a href="http://e2epi.internet2.edu/ndt/">Network Diagnostic Tool</a>,
som tjeneren heter p&aring;
originalspr&aring;ket, er utviklet av <a
href="http://www.internet2.edu/">Internet2</a>, forskningsnettet i
USA.
<p>
<h3><a href="https://drift.uninett.no/kart/malepale/norge.html">
Tilbake til UNINETT m&aring;lep&aring;ler</a></h3>
</div>
<table summary="Layout-tabell" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody><tr valign="middle">
<td class="invers" align="left"><small><a class="invers" href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#106;&#111;&#110;&#46;&#107;&#97;&#114;&#101;&#46;&#104;&#101;&#108;&#108;&#97;&#110;&#64;&#117;&#110;&#105;&#110;&#101;&#116;&#116;&#46;&#110;&#111;">&#106;&#111;&#110;&#46;&#107;&#97;&#114;&#101;&#46;&#104;&#101;&#108;&#108;&#97;&#110;&#64;&#117;&#110;&#105;&#110;&#101;&#116;&#116;&#46;&#110;&#111;</a></small></td>
<td class="invers" align="right"><small><b class="invers">2009-12-09</b></small></td>
</tr></tbody></table>
</body>
</html>
......@@ -266,9 +266,11 @@ $(document).ready( function(){
<li><a href="/">Oversikt</a></li>
<li><a href="/yt">Yt</a></li>
<li><a href="/nettvei">Nettvei</a></li>
<li><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no:7123">NDT</a></li>
<li id=ndthost></li>
<script>$("#ndthost").html('<a href="http://' + document.location.hostname + '/ndt/">NDT</a>');</script>
<li><a href="http://mping.uninett.no/">MPing</a></li>
<li><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no/matrix">Multicast beacon</a></li>
<li id=dbeacon></li>
<script>$("#dbeacon").html('<a href="http://' + document.location.hostname + '/matrix">Multicast beacon</a>');</script>
<li><a href="/appmon">AppMon</a></li>
</ul>
......
......@@ -58,7 +58,7 @@ if ( $q->http('HTTP_X_TOKEN') ne "virre-virre-vapp"){
}
}
}
print STDERR "mtr result: ".@mtr;
print encode_json \@mtr;
exit(0);
......
......@@ -160,9 +160,11 @@ function ResultsUpload(dlspeed, ulspeed, rtt){
<li><a href="/">Oversikt</a></li>
<li><a href="/yt">Yt</a></li>
<li><a href="/nettvei">Nettvei</a></li>
<li><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no:7123">NDT</a></li>
<li id=ndthost></li>
<script>$("#ndthost").html('<a href="http://' + document.location.hostname + '/ndt/">NDT</a>');</script>
<li><a href="http://mping.uninett.no/">MPing</a></li>
<li><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no/matrix">Multicast beacon</a></li>
<li id=dbeacon></li>
<script>$("#dbeacon").html('<a href="http://' + document.location.hostname + '/matrix">Multicast beacon</a>');</script>
<li><a href="/appmon">AppMon</a></li>
</ul>
<div id=logo>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment