Microdep in perfsonar

Otto Jonassen Wittner requested to merge microdep-in-perfsonar into master

amqp-fiks slik at data nå leses fra "exchange" some default. Fiks av sekvensnummerhåndtering for innkommende owamp-data. "batchsize" hentes fra innkommende data-set. Et "gulp" (sub-session) av data som er en del av en powstream-session/batch hånteres nå også.

Merge request reports