index-bs.html 6.14 KB
Newer Older
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
1 2 3 4 5
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="no">
<head>
	<meta http-equiv="Content-Language" content="no" />
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6

Arne Øslebø's avatar
Arne Øslebø committed
7 8
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/mp-web/uninett-theme/css/bootstrap.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/mp-web/uninett-theme/css/uninett.css" />
9
<!-- done in meny.html
Arne Øslebø's avatar
Arne Øslebø committed
10
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/mp-web/style/mp-style.css" />
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
11
-->
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
12 13 14
<style type="text/css">
</style>

Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
15
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-ui-1.10.3/jquery-1.9.1.js"></script>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
16 17

<script>
18
var mp_url="mp_list.json";
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

function make_select( elm, url){
//  var html='<button id=traceroute onclick="traceroute( $(\'#tr_host\').val(), $(\'#tr_times\').val(), $(\'#tr_size\').val(), $(\'#tr_interval\').val() )">Trace route</button> to ';
   var html='';
// commented code is to produce a select_menu rather than jquery ui autocomplete
  html+= '<form name="traceroute_form" id="traceroute_form">';
  html+= '<select name="mp_opt" id="mp_opt" onChange="top.location.href = this.form.mp_opt.options[this.form.mp_opt.selectedIndex].value;return false;">';
  html+= '<option value="">Velg Målepåle</option>';

  var items=[];
  var request=$.ajax( {url: url, type: 'GET', dataType: 'json', crossDomain: true } );
  request.done( function( mps){
//	console.log(mps);
	  $.each(mps, function(mp) {
		html+='<option value="http://' + mps[mp].navn + '">' + mps[mp].navn + '</option>';
	  });
	document.getElementById(elm).innerHTML += html + '</select></form>';
  });
  request.fail( function( jqXHR, status, error){
	  console.log('Listing beacons faild from '+ url + ' : ' + status + ', ' + error);
  });

/*  var rq=$.JSONget(url, function(data){console.log(data)});
  rq.fail( function( jqXHR, error){
	  console.log(error+ url);
  });
*/  
}
</script>

</head>

<body>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
52
<div id=meny class="navbar navbar-nav"></div>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
53
<script>
54
  $.get("/meny-bs.html", function(data){
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
55 56 57
	$('#meny').append(data);
  }, 'html' );
</script>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

<p>

<script>
document.write('<h1>Velkommen til målepålen ' + location.hostname + ' !</h1>');
</script>
<table border=0><tr><td>
<p class="info">
Her kan du teste din egen nett-forbindelse eller forbindelsen mot resten av verden,
eller finne statistikk for kvalitet på nettet mellom målepålene.

Målepålene står typisk nært utgangen til UNINETT hos en institusjon og kjører tester 
seg i mellom over UNINETT og tilbyr også mulighet til å teste mot.

Se mer om <a href="http://www.uninett.no/malepale">målepålene</a>.
Merk at noen av tjenestene er lukket og krever innlogging).</p>
<td>
<!-- <img align=right src=/images/pil_gronn_t.png> -->
</table>

<div class="elements">

 <h2>Tjenester mot denne målepålen</h2>
<table border=0 width=100%><tr><td>
 <p><a href="/nettvei/">Nettvei</a> viser ruten trafikken tar fra målepålen mot deg.
<p><a href=/yt/>Yt</a> måler hvor fort du kan overføre data mellom deg og målepålen. Enkel og brukervennlig.
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
84
 <p><a href="/iperf/">Iperf</a> måler ytelsen fra målepålen mot en annen målepåle eller maskin med Iperf. </p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
85
<!-- ok discontinued due to bad TCP
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
86
 <p><a href="/ndt/">NDT</a> (Network Diagnostic Tool) måler ytelsen fra din klient mot målepålen - Er mer teknisk. </p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
87
-->
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
88 89

<td align=right>
Arne Øslebø's avatar
Arne Øslebø committed
90
<img class=pila align=right src="/mp-web//images/pil_bla_t.png">
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
</table>
<!--

 <p><a href="http://fou1:8000/">Pathdiag</a> diagnostiserer nettverkstilkoblingen mellom din maskin og målepålen.</p> <p><a href="#">Pathload</a> estimerer tilgjengelig båndbredde fra målepålen og til destinasjonen du spesifiserer.</p>

-->

<h2>Felles statistikker og andre målepåler</h2>
<table border=0><tr><td>
   <table border=0><tr><td>
	  <p><a href=https://drift.uninett.no/kart/malepale>Kart</a> over andre målepåler eller
	   </td><td>	<span id=tr_button></span>
		<script>make_select( 'tr_button', mp_url );$("#busy").hide();</script>
		<!--   <div id=busy><img src=ajax-loader.gif> Traceing route - please wait at least 'times*(1+every)' seconds.
			 </div> -->
		</td>
   </table>

 <p><a href="http://mping.uninett.no">MPing</a> måler og presenterer toveis rundreisetider og pakketap mellom et konfigurerbart sett av maskiner.</p>Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
117
 <p><a href="http://testnett.uninett.no/matrix/">Multicast Beacon</a> baserer seg på multicast. Alle målepålene sender regelmessig pakker inn mot en felles multicastgruppe. Alle vil da også motta slike pakker fra alle andre. De registrerer tidsforsinkelsen og eventuelt tap av pakker. Resultatet av alle målingene blir presentert i en relativt oversiktlig matrise. Siden målingene baserer seg på multicast er den også egnet til å avdekke eventuelle multicast-problemer i forskningsnettet.</p>
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
118 119 120 121 122 123 124


<!--
 <p><a href="#">ssmping</a> måler konnektiviteten til en fritt valgt målepåle. Du kan velge mellom å kjøre ssmping (Source-Specific Multicast Ping) og asmping (Any Source Multicast Ping).</p>
 <p><a href="#">NEMU</a> analyserer trafikken som passerer målekortet med den hensikt å avdekke pågående polymorfe virusangrep. NEMU gjør dette ved å eksekvere hver transaksjon som om det var kjørbar kode, og se etter gjenkjennbar oppførse fra polymorf viruskode.</p>
-->

Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
125
<!--
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
126 127
 <p><a href="#">Appmon</a> analyserer trafikken som passerer målekortet og klassifiserer trafikk applikasjonsvis. Appmon er også i stand til å klassifisere applikasjoner som bruker varierende TCP/UDP-portnumre, og er i så måte overlegen netflow. Dataene er tilgjengelig via Stager, da avgrenset til de data du er autorisert til å se (eks. din målepåle).</p>
<p><a href="http://www.codefromthe70s.org/traceroute.aspx" target=traceroutev>Nettvei på kart</a> Viser på kart hvor ip-adressene langs ruten til målet er.
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
128
-->
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
129 130 131 132 133 134
</p>

<p>
<a href=https://www.uninett.no/malepale-detaljer>Tilbake</a> til detaljert informasjon om UNINETTs målepåler.
</p>
<td>
Arne Øslebø's avatar
Arne Øslebø committed
135
<img align=right src="/mp-web/images/pil_gronn_t.png">
Olav Kvittem's avatar
Olav Kvittem committed
136 137 138 139 140 141 142 143 144
</table>
</div>
<div id="footer">
 <a href="mailto:nav-support@uninett.no">nav-support@uninett.no</a>
 <span>2013-09-24</span>
</div>

</body>
</html>