Commit 58aa56b6 authored by Olav Kvittem's avatar Olav Kvittem

hardcoded ntnu

parent 00a43cf1
......@@ -90,7 +90,7 @@ Merk at noen av tjenestene er lukket og krever innlogging).</p>
<table border=0 width=100%><tr><td>
<p><a href="/nettvei/">Nettvei</a> viser ruten trafikken tar fra målepålen mot deg.
<p><a href=/yt/>Yt</a> måler hvor fort du kan overføre data mellom deg og målepålen. Enkel og brukervennlig.
<p><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no:7123">NDT</a> (Network Diagnostic Tool) måler ytelsen fra din klient mot målepålen - Er mer teknisk. </p>
<p><a href="/ndt/">NDT</a> (Network Diagnostic Tool) måler ytelsen fra din klient mot målepålen - Er mer teknisk. </p>
<td align=right>
<img class=pila align=right src=/images/pil_bla_t.png>
......@@ -120,7 +120,7 @@ Merk at noen av tjenestene er lukket og krever innlogging).</p>
<p><a href="http://ntnu-mp.ntnu.no/matrix/">Multicast Beacon</a> baserer seg på multicast. Alle målepålene sender regelmessig pakker inn mot en felles multicastgruppe. Alle vil da også motta slike pakker fra alle andre. De registrerer tidsforsinkelsen og eventuelt tap av pakker. Resultatet av alle målingene blir presentert i en relativt oversiktlig matrise. Siden målingene baserer seg på multicast er den også egnet til å avdekke eventuelle multicast-problemer i forskningsnettet.</p>
<p><a href="http://testnett.uninett.no/matrix/">Multicast Beacon</a> baserer seg på multicast. Alle målepålene sender regelmessig pakker inn mot en felles multicastgruppe. Alle vil da også motta slike pakker fra alle andre. De registrerer tidsforsinkelsen og eventuelt tap av pakker. Resultatet av alle målingene blir presentert i en relativt oversiktlig matrise. Siden målingene baserer seg på multicast er den også egnet til å avdekke eventuelle multicast-problemer i forskningsnettet.</p>
<!--
......
/* generelt */
body { font-family: sans-serif ;
color: black ; background-color: white ;
margin: 0 ; padding: 0 }
table { margin: 0 ; padding: 0 }
a { text-decoration: none }
a[href]:hover { text-decoration: underline }
h1, h2 , h3, h4, h5 { margin-bottom: 0 ; padding-bottom: 0;}
h1 + p, h2 + p, h3 + p, h4 + p, h5 +p { margin-top: 0 ; padding-top: 0 ;}
form.hode { margin: 0; padding: 0 }
td.logo { padding: 5px 0 5px 0 }
.kropp { padding: 1ex 1ex 1ex 1ex }
.ingress { font-size: larger }
/* navigasjonselementer skal ikke skrives ut */
@media print {
.noprint,
.dekor1,
.smuler { display: none }
}
/* dekor med bilder */
.ende { background: #be1527 url("/felles/endebue.png") no-repeat bottom left }
.dekor1 { background: white url("/felles/c1gb.png") no-repeat top right }
.dekor2 { background: #be1527 url("/felles/c2b.png") no-repeat top center }
/* hvitt p rodt (Microsoft anerkjenner ikke eksistensen av "oslash") */
.invers { background-color: #be1527 ; color: #e0e0e0 }
th.invers { background-color: #be1527 ; color: #e0e0e0 ;
text-align: left ; padding: 2px 5px 2px 5px }
td.invers { background-color: #be1527 ; padding: 2px 2px 2px 2em }
.invers em { font-style: normal ; font-weight: bold }
.invers strong { color: white }
b.invers { color: #e0e0e0 ; font-weight: bold }
a.invers { color: #e0e0e0 ; font-weight: bold }
a.invers:hover { color: white ; text-decoration: none }
td.input { background-color: #be1527 ; padding: 0 1em 0 0 }
/* brodsmulelinje */
.smuler { font-size: smaller }
.smuler a,
.smuler .self { color: #808080 }
/* raud ramme */
.ramme { border: thin solid #9d0303 ; padding: 5px }
/* "zebrastriper" for lange lister */
.zebra { background-color: #e0e0e0 }
/* gr spalter */
td.tab { background-color: #e0e0e0 ; text-align: center ; width: 50px ;
padding: 3px 0 0 0 ;
border: thin solid black ; border-bottom: none }
th.boks { text-align: left ; padding: 2px 0 2px 5px ;
border-bottom: thin solid black }
td.boks { background-color: #e0e0e0 ; padding: 5px ;
border: thin solid black ; border-top: none }
td.boks > p { padding: 0 0 1ex 0 ; margin: 0 }
a.boks { color: black ; font-weight: bold }
a.boks:after { content: ' ' }
.boks h2 { font-size: 120% ; text-align: center ; padding-bottom: 1ex }
a.nav { color: #be1527 ; font-weight: bold }
.aktiv { background-color: white }
/* navbox */
.breadcrumbs a { display: block ;
font-size: smaller ;
color: black }
.siblings a { font-size: smaller ;
color: black }
/* kategoritabell forside */
td.midt { padding: 0 1ex 0 1ex }
.kategori { font-variant: small-caps }
th.kategori { padding: 2ex 0 0.5ex 0ex ;
text-align: left }
.kategori a { color: #be1527 }
/* definisjonslister med uthevet "dt" */
.meny dt { font-weight: bold }
/* produktoversikt */
.avstand { padding: 0 0 0.75ex 0 }
/* "visittkort"-sider */
.bilderamme { border: medium solid #be1527 ;
position: relative ;
top: -50px }
/* statusrapport */
textarea.status { width: 80% ;
height: 9ex }
.innrykk { padding-left: 2em }
h4, h5, h6 { font-size: 100% ;
font-weight: bold }
/* navigasjonsmeny */
.ikkeaktiv a { color: white;
text-decoration: none; }
.ikkeaktiv a:hover { color: white;
text-decoration: underline; }
.ikkeaktiv { border-bottom: 1px solid black;
background-color:#be1527;}
.aktiv { border-left: thin solid black;
border-top: thin solid black;
border-right: thin solid black;
border-bottom: thin solid white;
background-color: white;}
.aktiv a { color: #be1527;
text-decoration: none; }
.aktiv a:hover { color: #be1527;
text-decoration: underline; }
/* Organisasjonskart */
div.orgkart { display: table }
.orgkart a { display: table-cell ;
vertical-align: middle ;
height: 60px ;
background-repeat: no-repeat ;
color: black }
.l1 { background-image: url("http://www.uninett.no/om/orgkart/l1g.png") ;
padding: 0 0 0 75px }
.l2 { background-image: url("http://www.uninett.no/om/orgkart/l2g.png") ;
padding: 0 0 0 315px }
.l3 { background-image: url("http://www.uninett.no/om/orgkart/l3g.png") ;
padding: 0 0 0 255px }
.l4 { background-image: url("http://www.uninett.no/om/orgkart/l4g.png") ;
padding: 0 0 0 195px }
.l5 { background-image: url("http://www.uninett.no/om/orgkart/l5g.png") ;
padding: 0 0 0 135px }
.l1:hover { background-image: url("http://www.uninett.no/om/orgkart/l1.png") }
.l2:hover { background-image: url("http://www.uninett.no/om/orgkart/l2.png") }
.l3:hover { background-image: url("http://www.uninett.no/om/orgkart/l3.png") }
.l4:hover { background-image: url("http://www.uninett.no/om/orgkart/l4.png") }
.l5:hover { background-image: url("http://www.uninett.no/om/orgkart/l5.png") }
......@@ -7,7 +7,7 @@
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/style/mp-style.css" />
<!-- -->
<style type="text/css">
@import url("/stil.css");
@import url("stil.css");
</style>
<link rel="author" href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#106;&#111;&#110;&#46;&#107;&#97;&#114;&#101;&#46;&#104;&#101;&#108;&#108;&#97;&#110;&#64;&#117;&#110;&#105;&#110;&#101;&#116;&#116;&#46;&#110;&#111;">
......@@ -34,8 +34,6 @@
<!-- <h1>UNINETT: NDT-tjener</h1> -->
<h2> UNINETT M&aring;lep&aring;le Network Diagnostic Tool (NDT) </h2>
<span id=sted></span>
<script>document.getElementById("sted").innerHTML=' <b>Denne tjeneren st&aring;r i ' + document.location.hostname + '</b>';</script>
<br><font size=-1>
Denne nettsiden kan brukes til &aring; teste ytelse og p&aring;litelighet av
nett-tilknytningen til din datamaskin. Dette gj&oslash;r den ved
......@@ -71,10 +69,11 @@ Den kan ogs&aring; oppdage to alvorlige feiltilstander:
</td></tr>
<tr><td>
<br>
<a
href="mailto:jon.kare.hellan@uninett.no?subject=Feilrapport%20fra%20NDT%20p=%3Fiso-8859-1%3Fq%3F=E5%3F=%20#HOST&amp;body=Navn:%20%20%0aEpost:%20%20%0aMaskinnavn:%20%20%0a%0aLim%20inn%20teksten%20fra%20%27Statistikk%27-vinduet%20her:%0a%0a%0aLim%20inn%20teksten%20fra%20%27Detaljer%27-vinduet%20her:%0a%0a%0aKommentarer:%0a">Meld fra om problemer</a> <font size=-1> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bruk "Ctrl-C"
for &aring; kopiere data til clipboard og lim s&aring; inn i epostmeldingen. </font>
<p><span id=sted></span>
<script>document.getElementById("sted").innerHTML=' <b>Denne tjeneren heter ' + document.location.hostname + '</b>';</script>
</td></tr>
</table>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment